0909 892 046

Mặt dây chuyên Quan Âm- Ruby

4,500,000  4,200,000 

Mặt dây chuyên Quan Âm- đá Ruby Thái màu hồng

Liên hệ: 0909892046

X