Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ : Đức Tài Shop – HCM

SĐT : 0909892046

Cửa hàng Đức Tài Phong Thủy